• 2 am
  -3°
  vindpil
  4 km/h
 • 5 am
  -2°
  vindpil
  3 km/h
 • 8 am
  -1°
  vindpil
  3 km/h

Weather map for Zajići

Friday 4 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Zajići - and other locations we have weather forecasts for

Weather near Zajići: Tuzla (15 km)  Brčko (46 km)  Doboj (39 km)  Gračanica (23 km)  Gradačac (39 km)  Bektići (0 km)  Barice (1 km)  Tabaci (1 km)  Jašari (1 km)  Bikodže (1 km) 

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
Lowest temperatures right now
Highest wind speeds right now
Highest temperatures today
25.0° Christchurch  (Canterbury)
23.6° Raoul Island Kermadec Island  (Hawke's Bay)
22.0° Auckland Airport  (Auckland)
Lowest temperatures today
12.0° Christchurch  (Canterbury)
12.1° South West Cape Aws  (Southland)
12.4° Queenstown Aerodrome  (Otago)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.