County


Locations

Adići
Ajđerovac
Alavanja
Alavanja
Aleksići
Alić
Anić
Arbanasi
Arbanasi
Asanovac
Babin Dub Pločanski
Babići
Babići
Badžinovac
Bajići
Bandići
Banić
Banj
Banjevci
Baraba
Baraći
Baričević
Batalaža
Batalaži
Batori
Batović
Batović
Bašić
Begonići
Benkovac
Beretin Miolović
Bibinje
Bibinje
Bijanko
Bijanko
Bila Vlaka
Bilišane
Bilišane Donje
Biograd na Moru
Bjelina
Blanuše
Bogatnik
Bogatnik
Bogdanović
Bokani
Bokanjac
Bolević
Božava
Boždarić
Božić
Brajnovići
Bravarica
Brbinj
Brgud
Brgulje
Brig
Bristovac
Briševo
Brkić
Brkljači
Brkljači
Brodarica
Brotnja
Bruvno
Bruvno
Bruška
Budak
Budanovi
Budimiri
Bukarica
Buković
Buković
Bulić
Buljet
Bulji
Bundalo
Bursaći
Buterin
Bučić
Bušlete
Bušljeta
Calić
Cerovac Bruvanjski
Cijuk
Cimera
Cičevac
Cičević
Crni Lug
Crno
Crvena Luka
Cukovi
Cupar
Cvjetković
Cvjetkovići
Cvjetnić
Dabašnica
Debeljak
Deminjak
Deringaj
Desnice
Desnice
Dević
Diklo
Dinjiška
Dmiović
Dmitrovići
Dmitrovići
Dobrići
Dobropoljana
Dobropoljci
Doci
Dokozić
Dolac
Dolovi
Dolovi
Donja Jagodnja
Donja Omsica
Donja Suvaja
Donje Biljane
Donje Ceranje
Donje Petrčane
Donje Selo
Donji Karin
Donji Kašić
Donji Labusi
Donji Lepuri
Donji Srb
Donji Vrkići
Donji Zaklopac
Donji Zemunik
Došeni
Draga
Dragašov
Drage
Drage
Drage
Dragičević
Dragosavci
Dragove
Dračan
Dračevac Ninski
Dračevac Zadarski
Dračina
Drenovac
Drenovača
Drenovci
Drlićeve Kuće
Dropci
Dropci
Drče
Duboki Dol
Dubraja
Dubrava
Dubrava
Dugi otok
Dugopolje
Dukići
Dukići
Dukići
Dumići
Dupori
Dušić
Franjevica
Fratrović
Fulija
Gagići
Gagići
Galovac
Genda Vučkovići
Glavan
Glavice
Glogovo
Glušci
Goleš Makarska
Golinja
Golubić
Gorica
Gorica
Gornja Jagodnja
Gornja Omsica
Gornja Suvaja
Gornje Biljane
Gornje Ceranje
Gornje Petrčane
Gornji Javornik
Gornji Karin
Gornji Labusi
Gornji Lepuri
Gornji Srb
Gornji Vikići
Gornji Zaklopac
Gornji Zemunik
Gospić
Grab
Grabovi Klanac
Gradina
Gradina
Graovo
Gračac
Gračac
Grbe
Grbići
Grgomičić
Grgurica
Grubačevo Polje
Grubić
Grubišići
Grusi
Gugleta
Gulić
Hrid Kurjak
Hrid Planičić
Inđići
Islam Grčki
Islam Latinski
Ispodljut
Ist
Ivanići
Ivaniševića
Iž Mali
Jabuka
Jabukovac
Jakovljevići
Jakšić
Jakšići
Japundžići
Jatare
Javorovići
Javorovići
Jelače
Jelovac
Jerkovići
Jesenice
Jovanići
Jovanići
Jovančevići
Jovići
Jošane
Joševica
Jošić
Jukič
Juričina
Jurjević
Jurlina
Jurlina
Jurlina
Kakma
Kalac
Kalapač
Kali
Kalinić
Kapetan stan
Karaula
Katuša
Kaštel Žegarski
Kaštelina
Kesići
Kesići
Keče
Kijani
Klančovac
Klapavica Bruvanjska
Klarići
Knez
Knezević
Knežević
Knežević
Knežević
Knežević
Knežević
Knežević
Kneževići
Kod Mula
Kojin Dolac
Kojić
Kokić
Kolan
Kolarine
Koludžići
Kolundžići
Kolčak
Kom
Komazeci
Kontić
Končari
Kopranj
Korlat
Kovačevići
Kozlovac
Kozul
Košljun
Kožino
Kožulj
Kraj
Krajnovići
Krivošije
Krmčina
Krnete
Krneša
Krstače
Krstovići
Krtinici
Krupa
Kruševo
Kruškovac
Kruškovače
Krušćica
Kubati
Kuburići
Kukerda
Kukljica
Kukljica
Kula Atlagić
Kunovac
Kunovac Kupirovački
Kupirovo
Ladvić
Lakić
Lakić
Lergović
Ležaja
Ležaja
Lisina
Lisičići
Lička-Kaldrma
Lišane Ostrovičke
Lišane Tinjske
Ljubač
Ljubićići
Ljubotić
Lonici
Lončan
Lovinac
Lozice
Luka
Lukići
Lukići
Lukići
Lukići
Lukići
Lukići Stan
Lukoran
Magaš
Majstrović
Majstrović
Makovac
Mala Gospa
Mala Popina
Mala Rava
Mala Sestrica
Malbaša
Mali Iž
Mali Ledenik
Mali Pašman
Mali Vaganac
Malić
Malovan
Mandić
Mandića Draga
Mandići
Mandići
Mandre
Manojlovići
Manojlovići
Marasović
Marasovići
Marasovići
Marinković
Marinović
Marinoviči
Maričevići
Maričići
Maslenica
Mataci
Matijevići Dukići
Matjašica
Maun
Mazin
Mazin
Medić
Medviđa
Megić
Mekote
Melah
Mečet
Međeđak
Mijakovič
Milanci
Miletići
Milići
Miljuš
Miljuši
Miljuši
Milovac
Miodraž
Miočic
Miočic
Miočić
Miranje
Miranje Donje
Miranje Gornje
Miskovići
Miškovići
Molat
Mostar
Mrkelnje
Mrkonjići
Mrljane
Mršići
Murvica
Musapstan
Mučel
Muškovci
Nadin
Nadurljaj
Nadvrelo
Nekić
Nekić
Neteka
Neviđane
Nin
Nin
Ninski Stanovi
Njeguš
Nokovići
Novakovići
Novakovići
Novigrad
Novoselci
Obradovići
Obradovići
Obradovići
Obrovac
Olib
Oluići
Omsica
Opatijski Torovi
Opačići
Opačići
Orljak
Osredci
Ostojići
Ostojići
Ostrovica
Otan
Otišina
Otok Glurović
Otok Ist
Otok Iž
Otok Mala Sestrica
Otok Maun
Otok Molat
Otok Mulat
Otok Olib
Otok Pag
Otok Pašman
Otok Premuda
Otok Premuda
Otok Rava
Otok Rivanj
Otok Rutnjak
Otok Sestrunj
Otok Silba
Otok Tun Veli
Otok Ugljan
Otok Vir
Otok Vrgada
Otok Škarda
Otok Škrda
Otok Žverinac
Otomiš
Otočić Aba Mala
Otočić Babac
Otočić Bisaga Mala
Otočić Bisaga Vela
Otočić Bisage
Otočić Bršćak
Otočić Buč Veli
Otočić Dužac
Otočić Galešnjak
Otočić Galovac
Otočić Gangaro
Otočić Garmenjak Mali
Otočić Garmenjak Veli
Otočić Gira
Otočić Glamoč
Otočić Golac
Otočić Golac
Otočić Gornja Aba
Otočić Grujica
Otočić Idula
Otočić Kamenjak
Otočić Karantunić
Otočić Katina
Otočić Knežak
Otočić Knežačić
Otočić Kozina
Otočić Košara
Otočić Krava
Otočić Križica
Otočić Krknata
Otočić Kudica
Otočić Lavdara
Otočić Lavdara Mala
Otočić Lukar
Otočić Lutrošnjak
Otočić Luški
Otočić Magarčić
Otočić Mali Brušnjak
Otočić Mali Sikavac
Otočić Maslinjak
Otočić Mežanj
Otočić Mišjak
Otočić Mišnjak
Otočić Mišnjak
Otočić Morovnik
Otočić Mrtonjak
Otočić Mrtovnjak
Otočić Murvenjak
Otočić Oblik
Otočić Obljak
Otočić Obun
Otočić Ošljak
Otočić Paranak Mali
Otočić Paranak Veli
Otočić Planac
Otočić Planatak Mali
Otočić Planatak Veli
Otočić Planik
Otočić Pohlib
Otočić Ražanac Mali
Otočić Ražanac Veli
Otočić Rižnjak
Otočić Rutnjak
Otočić Sestrica Mala
Otočić Sestrica Vela
Otočić Sparešnjak
Otočić Sridnji
Otočić Tatišnjak
Otočić Tomešnjak
Otočić Tovarnjak
Otočić Tramerka
Otočić Tramerčica
Otočić Trata
Otočić Tukošćak
Otočić Tun Mali
Otočić Utra
Otočić Veli Brušnjak
Otočić Veli Sikavac
Otočić Vodenjak
Otočić Črnikovac
Otočić Šilo
Otočić Šipnata
Otočić Školj Veli
Otočić Žižanj
Otočići Komornik
Otrić
Oštrić
Ožakovic
Pag
Pakoštane
Palanka
Paljuv
Panići
Pašman
Pecka
Pedinka
Pedić
Pejići
Pertenjača
Perušić Benkovački
Pestović
Petkovići
Petranović
Petrovići
Petrovići
Petrovići
Pećina
Pečina
Pilje
Pirevište
Pištet
Plećaši
Ploče
Pod Kotlom
Podastrana
Podgrade
Podkokirna
Podljut
Podlug
Podmila
Podogradak
Podorjak
Podotavac
Podprag
Podselo
Podurljaj
Podušje
Podvornice
Podvršje
Podvršlje
Polača
Poličnik
Poljak
Poljak
Poljana
Polje
Poljica
Poljice Miljuševo
Pomeđeđak
Ponorac
Popović
Porovac
Posedarje
Potklanac
Potkosa
Potkraj
Povljana
Pozder
Poznić
Preko
Preko
Premuda
Pridraga
Pristeg
Privlaka
Privlaka
Prkos
Prljevo
Prndelj
Prorokovic
Provalija
Prović
Pualića Brdo
Puače
Punta
Pupovac
Pužile
Radakovići
Radakoviči
Radeka
Radeka
Radeke
Radinovac
Radić
Radovin
Radošinovac
Radusini
Radusini
Ramić
Ramić
Ramići
Rastane
Rastovići
Rava
Razbojište
Razovac
Raštele
Raštević
Ražanac
Relić
Reljinovac
Repište
Režane
Rivanj
Rodaljice
Rovanjska
Rtina
Rudic
Rudopolje
Rudopolje Bruvanjsko
Rujišta
Runjevac
Rupalj
Sakić
Sali
Salina
Savar
Saveri
Savići
Seline
Seline
Sernaderi
Sestrunj
Sibenik
Sikovo
Sikovo
Silba
Simurina
Skadar
Skadar
Skiljić
Skorići
Skundrići
Slivnica
Smilčić
Smirić
Smoković
Smokrović
Smokvica
Smrdelje
Soline
Soline
Soric
Sovilji
Sovilji
Srb
Srednja Sestrica
Srido Selo
Stabanj
Stan Mrkic
Stan Trigraci
Stankovci
Stanovi Ćuline
Stari Grad
Stari Okić
Stari Vas
Starigrad
Stoić
Stošići
Strihine
Strijenje
Suhovare
Sukošan
Sukošan
Surle
Surle
Surle
Sutomišćica
Sučevići
Sušica
Sušini
Sveta Marija
Sveta Stošija
Sveta Trojica
Sveti Ante
Sveti Filip i Jakov
Sveti Krijak
Sveti Luka Dragas
Sveti Marko
Sveti Mihajlo
Sveti Nikola
Sveti Rok
Tankosići
Terzići
Tinj
Tiškovac Lički
Tkon
Tojagići
Tojagići
Tojagići
Tomići
Torbički Vagan
Točak
Trbojević
Tribanj-Krušćica
Trnovice
Trtica
Tulić
Turanj
Turkija
Ubovići
Ugljan
Ugrice
Ugrinići
Ukalović
Uzelac
Uzelac
Ušljebrka
Vagan
Vagan Popinski
Varoš Simići
Varoš Simići
Vejini
Veli Iž
Veli Otočić
Veli Paranak Otočić
Veli Rat
Velika Popina
Velika Sestrica
Veliki Ledenik
Veliki Mičilo
Verunić
Veržic
Veselinović
Veselinovići
Vidic
Viduk
Viguzico
Viniština
Vinjerac
Vir
Visić Radeka
Visočane
Viterinci
Vlašići
Vlašnović
Vojevodić
Vojnović Draga
Vojvodići
Vojvodići
Vrana
Vranje Pavlović
Vratce
Vrgada
Vrpolje
Vrsi
Vrčiči
Vukadinovići
Vukas
Vukšić
Vuleta
Vučenkić
Vučetići
Vučipolje
Vučjak
Zadar
Zadar
Zaglav
Zaglav
Zagrad
Zalužje
Zapuntel
Zarići
Zaton
Zaton Obrovački
Zavlaka
Zekić
Zekići
Zelengrad
Zelić
Zelići
Zlošane
Zmirići
Zorići
Zrilić
Zrmanja
Zrmanja Vrelo
Zubčić
Zubčića Stan
Zubčići
Zupčići
Zverinac
Ćopići
Ćosino
Čalići
Čeprljanda
Čiče
Čoso
Čubelići
Čulina
Čurković
Šapan
Šarić
Ševina Poljana
Šibuljina
Šijan
Šimuni
Škabrnje
Škarda
Škrbići
Šopot
Švonja
Žarović
Ždrelac
Žegar
Žerava
Žman
Žunić
Županje