County


Locations

Ada
Aerodrom Osijek
Albertinovac
Aljmaš
Antunovac
Arduševac
Babjak
Banovci
Baranjsko Petrovo Selo
Bare
Batina
Beketinci
Bela Loza
Beli Manastir
Belišće
Beljevina
Beničanci
Bezdan
Bezdan
Bijele Klade
Bijelo Brdo
Bijelo Brdo
Bilje
Bistrinci
Bizovac
Blanje
Bocanjevci
Bockovci
Bogaljevci
Bokšić
Bokšić Lug
Bolman
Borojevci
Borovik
Bočkinci
Bracevci
Branjin Vrh
Branjina
Bračevci
Brezik
Brezik Našički
Breznica
Breznica Našička
Breznica Ðakovačka
Brezovica
Brešće
Bricin Bunar
Brijest
Brodanci
Brođanci
Budimci
Budimci
Budrovački Pisak
Budrovci
Bukovac
Bučje Gorjansko
Cepin
Ceremošnjak
Cerovac
Cret Bizovački
Cret Viljevski
Crkvari
Dakovacka Satnica
Dakovacki
Dalj
Danji Miholjac
Darda
Darda
Divoš
Dobro Polje
Donja Ada
Donja Motičina
Donji Grad
Donji Miholjac
Dopsin
Dragotin
Draž
Drenje
Duboševica
Erdufska Ada
Erdut
Ernestinovo
Feričanci
Filakovi
Forkuševci
Gajić
Gasinci
Gat
Gazije
Gašinci
Gložđe
Golinci
Golinci
Gorica Valpovačka
Gorjani
Gornja Motičina
Gornji Grad
Grabovac
Gradac Našički
Granice
Grovišće
Gušće Čepinsko
Habjanovci
Harkanovci
Hrastin
Hrkanovci Ðakovački
Ivanovci
Ivanovci Gorjanski
Jagodnjak
Jasenovac
Jelisavac
Josipovac
Josipovac Punitovački
Jovanovac
Jovanovac Pusta
Jurjevac Punitovački
Kabalna
Kamenac
Kapelna
Karanac
Karlovac
Karoca
Kelešinka
Kesinci
Kešinci
Klisa
Klokocevci
Klokočevci
Kneževi Vinogradi
Kneževo
Kolodvar
Kondrić
Kopačevo
Koprivna
Koritna
Kotlina
Kozarac
Kozjak
Koška
Kravice
Kravlje
Krndija
Krunoslavje
Krčenik Moslavački
Kršinci
Kunišinci
Kućanci
Kućanci Ðakovački
Kuševac
Lacići
Ladimirevci
Lapovci
Laslovo
Lađanska
Ledenik
Levanjska Varoš
Lila
Lipine
Lipovac
Livana
Ličani
Ličko Novo Selo
Logor
Londžica
Lug
Lug Subotički
Luč
Majar
Majške Međe
Makloševac
Mala Branjevina
Mali Pomoćin
Mali Rastovac
Malo Kneževo
Malo Nabrđe
Mandičevac
Marjanci
Marjanski Ivanovci
Marjančaci
Marjianci
Markovac Našički
Martin
Martinci Miholjački
Mece
Miholjački Poreč
Milinac
Minkovac
Mirkovac
Mitrovac
Mrzović
Musić
Nabrote
Nard
Našice
Nemetin
Niza
Njegoševac
Novaki Bizovački
Novi Bezdan
Novi Bolman
Novi Erdut
Novi Hrkanovci
Novi Jagodnjak
Novi Perkovci
Novi Seleš
Novi Zoljan
Novi Čeminac
Novo Naselje
Novo Nevesinje
Novo Selo
Novo Selo
Ordanja
Orešnjak
Orlovnjak
Orlovnjak
Osijek
Ostrošinci
Ovčara
Palača
Paljevina
Paulin Dvor
Paučje
Petlovac
Petrijevci
Petrova Slatina
Pivarnica
Piškorevci
Podgajci Podravski
Podgorač
Podgorje Bračevačko
Podolje
Podravlje
Podravska Moslavina
Podunavlje
Poganovci
Policer
Popovac
Potnjani
Preslatinci
Pribiševci
Pridvorje
Pridvorje
Priovorsko Brdo
Punitovci
Radikovci
Rakitovica
Ratkov Dol
Razbojište
Repnjak
Retfala
Rit
Rit Majur
Rozmajerovac
Rudine
Samar Surduk
Samatovci
Sarvaš
Satnica
Satnica Ðakovačka
Sebeš Salaš
Selci
Selci Ðakovački
Seleš
Seleš Majur
Semeljci
Seona
Silaš
Siroko Polje
Siće
Slatinik Drenjski
Slatinsko Brdo
Slobodna Vlast
Sokolovac
Soljak
Stari Orlovnjak
Stari Seleš
Stari Tajnovac
Stari Zdenkovac
Stari Zoljan
Staro Klađe
Staro Selo
Staro Selo
Staro Selo
Stipanovci
Strizivojna
Sudraž Pusta
Sunjočarda
Suza
Sušine
Sveti Ðurađ
Svetoblažje
Tanačkov
Tanja
Tenja
Tenja East
Teodorovac
Tiborjanci
Tikveš
Tomašanci
Topolik
Topolik
Topolje
Topolje
Torjanci
Trnava
Tutek
Tvrđa
Tvrđavica
Uglja
Uglješ
Valenovac
Valpovo
Valpovo
Vardarac
Velika Branjevina
Velika Branjevina Pusta
Velika Londžica
Veliki Pomoćin
Veliki Rastovac
Veliko Nabrđe
Velimirovac
Veliskovci
Veliškovci
Vendelovo
Viljevo
Vinogradci
Viškovci
Višnjevac
Vladislavci
Vlašković
Vrbica
Vrbik
Vrbik Pusta
Vuka
Vuka
Vukojevci
Vučevci
Vučjak Feričanački
Vučkovac
Zeleno Polje
Zelčin
Zlatna Greda
Zmajevac
Zornice
Ðakovacki Pisak
Ðorđev Dvor
Ðurđanci
Ðurđenovac
Ðurđevo Polje
Čamagajevci
Čemin
Čeminac
Čenkovo
Čepin
Čepinski Martinci
Čiboghat
Čokadinci
Črnkovci
Đakovo
Šag
Šaptinovci
Šipovac
Širine
Široko Polje
Šljivoševci
Šodolovci
Štefankas
Šumarina
Švajcernica
Žestilovac