County


Locations

Adžije
Agbabe
Agbabe
Ajduković Brdo
Ajdukovići
Alan
Alan
Alan
Aleksinica
Alivojvodići
Anići
Antinovica
Antići
Arapov Dol
Babici
Babin Kraj
Babića Most
Babići
Babulj
Baketići
Baketići
Bakovac
Bakovac
Bakovac Kosinjski
Bakrač
Balaćeva Lisina
Balena Plana
Balenija
Balenska Draga
Baljevac
Baljkuša
Banjani
Banjani
Banjani
Banjanin
Banjeglavi
Barić Draga
Baričevići
Barlete
Bartulci
Basara
Basarića Draga
Basarići
Basarići
Basta
Bastaško Selo
Baste
Batinovac
Batinovica
Baćinac
Bačić Duliba
Bačvica
Bašić Poljana
Baške Oštarije
Begović
Belaši
Beširi
Bešići
Bige
Bigina Poljana
Bihac
Bijelo Brdo
Bilaj
Bilajsko
Bileni
Bilića Selo
Biljevine
Bilopolje
Biluća
Birovača
Birovača
Biškupići
Bjeljevine
Bjelobaba
Bjelobabe
Bjelobabe
Bjelopolje
Blažani
Blaževići
Blečići
Blizanci
Bobići
Bogdanić
Bogdanići
Bogdanovići
Bogunica
Bonaparte
Borića Selište
Borićevački Stanovi
Borići
Boričevac
Borovci
Borovići
Borčići
Božići
Božićkovići
Božičković Draga
Brajkovići
Brajkovići
Brakusi
Brakusova Draga
Brakusova Čelina
Brdo
Brdo Dragaševo
Brdo Paunovo
Brdo Vejnoviča
Brdoti
Breg
Brevozo Polje
Brezik
Brezovac
Brezovac Dobroselski
Breštane
Brežak
Brinje
Brinje
Brkljačić
Brkljačići
Brlog
Brlog Placa
Brlog Štacija
Brloška Dubrava
Brloška Kosa
Brujići
Bruvača
Brušane
Brušane
Bubale
Bubinka
Budaci
Budak
Budisavljevići
Budisavljeviča Stan
Budžak
Budžak
Bujadnice
Buk
Bukovac
Bukovac
Bukovac
Bukovci
Bukovje
Buljmize
Bunić
Burić Klanac
Burnjak
Butkovići
Butkovići
Bužak
Bužim
Bužim
Cankovi Stan
Capaćuša
Cesarica
Crna Vlast
Crni Dabar
Crni Kal
Crni Padež
Crnjak
Crnjatkuša
Cukovac
Cvitkovići
Cvituša
Cvrkalj
Dabar
Dabove
Dakovići
Debelo Brdo
Debelo Brdo
Delići
Delići
Delići
Devčići
Devčići
Devčići
Devčići
Diklići
Diklići
Divjakova Glavica
Divoselo
Divoselo
Dmitrašinovići
Dnopolje
Dobrica
Dobroselo
Dobroselo
Dojčine
Dokozići
Dolac Brkić
Dolac Šegotić
Dolci
Doline
Doljani
Doljani
Doljanski Bubanj
Donja Dubrava
Donja Kamenica
Donja Klada
Donja Ploča
Donja Stinica
Donja Švica
Donje Pazarište
Donje Poljice
Donje Selo
Donji Babin Potok
Donji Bileni
Donji Bukovac
Donji Doljani
Donji Filipovići
Donji Frkašić
Donji Jošan
Donji Kosinj
Donji Kosinj
Donji Lapac
Donji Legci
Donji Lulići
Donji Mekinjar
Donji Prozor
Donji Rebić
Donji Selo
Donji Vaganac
Donji Varoš
Donji Štrpci
Dopuđe
Dorontići
Doseni
Dotlića Stan
Dozetova Draga
Došen-Dabar
Došen-Duliba
Došen-Plana
Došen-Ruja
Došeni
Došeni
Došeni
Drage
Drage
Dragičevića Pod
Dragnuša
Drakule
Drakulića Rijeka
Draškovići
Draženovići
Draženovići
Draženovići
Dražica
Dražići
Drenov Klanac
Drenovac Radučki
Drivišica
Duboka
Duboki
Dubokolje
Dubrava
Dudići
Dugi Do
Dujmišići
Dujmovići
Dukići
Duliba
Duliba
Dulibe
Dundovići
Dunjevac
Dunovića Podi
Durići
Dusikrav
Džakule
Egeljac
Fadljevići
Fortica
Francikovac
Francikovac
Frkašić
Frkašić
Fumići
Gager
Gaj
Gajine
Gajići
Galinka
Galovići
Gavran
Gavrani
Gerići
Gerovo Selo
Gečet
Glavace
Glavaši
Glavaši
Glibodol
Glumačko Selo
Glunčuša
Glušice
Golići
Goljak
Gorići
Gornja Dubrava
Gornja Kamenica
Gornja Klada
Gornja Ploča
Gornja Švica
Gornje Pazarište
Gornje Selo
Gornje Selo
Gornje Vrhovine
Gornji Babin Potok
Gornji Bileni
Gornji Doljani
Gornji Filipovići
Gornji Jošan
Gornji Kosinj
Gornji Kosinj
Gornji Lapac
Gornji Lulići
Gornji Mekinjar
Gornji Prozor
Gornji Rebić
Gornji Sinac
Gornji Starigrad
Gornji Vaganac
Gornji Štrpci
Gorsa
Gospić
Gospićka
Gostovača
Grabac
Grabova Lokva
Grabušić
Gradina
Gradina
Gradsko Selo
Grahovčevo Selo
Gramače
Graovci
Graovci
Gračački Dolovi
Grbići
Grbići
Grezina
Gromace
Grozdanići
Grubori
Guvnine
Hećimovići
Hećimovići
Hećimovići
Hećimovići
Hinići
Hinići
Hinići
Hinići
Hobar
Hodak
Homoljac
Homoljački Klanac
Hrkalovići
Hrkalovići
Hrmotine
Hrnjaci
Ilinac
Ilići
Iotići
Ivaniševići
Ivaniševići
Ivančevići
Ivančevići
Ivančevići
Ivančevići
Ivetići
Ivčević Kosa
Jablanac
Jablanacka Jezero
Jadovno
Jagodnje
Jakišnica
Jakovljevići
Janjče
Jasenovača
Jasikovac
Jatare
Javanović Padež
Javorine
Jelačići
Jelinići
Jelići
Jelići
Jelovac
Jelovci
Jelvica
Jelčići
Jerbić Brdo
Jezerane
Jezerce
Jezerce
Jezero
Ječmište
Jolići
Jolići
Jotluša
Jovanović Draga
Jovanovići
Jovići
Jošan
Jurasović
Jurišići
Jurjevo
Jurković Do
Jurkovići
Jurkovići
Jurkovići
Jurkovići
Jurkovići
Jurkovići
Jurkuša
Jurčić Dolac
Kalanj
Kalanji
Kalanji
Kalebovac
Kalemberi
Kalinovača
Kaluđerovac
Kamenito Poljice
Kamenjuša
Kanat
Kandić
Kangrge
Kaniža
Kaniža
Kapela Korenička
Karakaš
Karaule
Karavla
Karići
Karići
Karlobag
Kasar
Kasumovići
Kasumovići
Kavurići
Kaštel
Kesići
Kestenova Korita
Kestenovac
Kik
Kiljer
Kipanska Draga
Kirini
Klada
Klanac
Klanac
Klanac
Klanačko Polje
Klapavica
Klarićevac
Klašnjica
Klenovac
Klenovac
Kliske
Kljajići
Klobučare
Klobučari
Kmezina Poljana
Kneževića Varoš
Kneževići
Kneževići
Kneževići
Kneževići
Kneževići
Kneževići
Kolaci
Kolakovica
Kolakovići
Kolari
Komić
Kompolje
Kompolje
Konjsko
Konjsko Brdo
Končarev Kraj
Končari
Koraći
Koraći
Koren
Korita Lapačka
Koromačina
Koruge
Kosa Janjačka
Kosanović Gaj
Kosinj Most
Kosinjski
Kosova Buljina
Kostelčevo Selo
Kovaćići
Kovačevići
Kozjan
Kozjača
Krakovac
Kralići
Kraljevac
Kranjsko Selište
Kranjčevići
Krasno Polje
Krasovčevo Selo
Krbava
Krbavica
Krge
Krivi Put
Križ
Križajica
Križpolje
Krnete
Krpani
Krst
Krst
Kruge
Kruškovac
Krušćica
Krznarići
Krč
Krčevine
Krčevine
Krš
Krš
Krš
Kugin Gaj
Kugina Kuća
Kugići
Kukjic
Kukljić
Kula
Kulica
Kumazečeva Draga
Kundrići
Kurjak
Kustići
Kut
Kuterevo
Kućišta
Kućišta
Kućište
Kvarte
Ladišići
Ladišići
Lainići
Lalići
Laliči
Lasići
Laškarini
Ledenik
Lekci
Lemaići
Lemić Dolac
Letinac
Levari
Levnajići
Linići
Linjaci
Lipe
Lipice
Lipova Glavica
Lipovlje
Lipovo Polje
Lipovo Polje
Lisac
Lisina
Lisina
Liskovac
Ličine
Lički Novi
Lički Osik
Lički Ribnik
Lički Čitluk
Ličko Cerje
Ličko Lešće
Ličko Petrovo Selo
Ljubežina
Ljubotine
Ljubovića Poljana
Ljubovo
Ljutača
Ljuštine
Ljuštinova Draga
Lokmeri
Lokva
Lokvica
Lončar
Lončari
Lončari
Lončarić
Lopci
Lopci
Loskun
Lovinac
Lug
Lug
Lug
Lug
Luka
Lukaševića Draga
Lukići
Lukići
Lukovo
Lukovo Šugarje
Lulići
Lun
Magaruša
Majstorovići
Majstorovići
Majstorovići
Maklovac
Mala Gudara
Mala Ivanča
Mala Kapela
Mala Plaha
Male Brisnice
Mali Bubanj
Mali Halan
Mali Kraj
Mali Kraj
Mali Žitnik
Malinište
Maljkovići
Maljkovići
Malo Polje
Malo Selo
Malo Seoce
Malta
Mamac
Mance
Mandekić
Mandić Dol
Mandići
Mandići
Manita Draga
Marama
Marasi
Marasi
Marasi
Marići
Marjani
Markovac
Markovićevo Selo
Markovići
Markovići
Markovo Selo
Maslikose
Matašići
Matešić
Matijević
Matić Podi
Matići
Matovinska Lisina
Mašića Budžak
Mašići
Mažurani
Medak
Medići
Meduvode
Melinovac
Melnice
Metajna
Mezinovac
Mihaljevac
Milanovići
Milinkovića Nuga
Milića Kraj
Miljača
Miljkovići
Miljuši
Milkovića Varoš
Milkovići
Milkovići
Mirići
Mirići
Mirković
Mirkovići
Mišići
Miškovići
Miškulin
Miškulini
Mišljenovac
Miščevići
Mlada Nedelja
Mlakva
Mlinište
Modrići
Mogorić
Momčilovići
Mrsinj
Mrzli Dol
Muharev Brijeg
Mukinje
Murgići
Murgići
Murgići
Mutilić
Mušaluk
Naprte
Narandžići
Narančići
Nebljusi
Nehaj
Nenadići
Nikšića Most
Nikšići
Nikšići
Nikšići
Nogonjići
Novakovići
Novalja
Novkovića Stanovi
Novkovići
Novo Selo
Novo Selo
Novo Selo
Novoselija
Novoselija
Novoselo
Novoselo Bilajsko
Obilje
Obljaj
Obljajac
Obsenica
Obućine
Ognilo
Ognjenovići
Ograđenice
Okrugli Dolac
Oljubine
Oltari
Ondić
Opalić
Opaljene Klade
Opačića Dolina
Oraovac
Oravac
Oreškovići
Oreškovići
Orije
Orlović
Orlovići
Orniće
Orovac
Osredak
Ostrvica
Oteš
Otocac
Otočac
Otočić Dolfin
Otočić Laganj Mali
Otočić Laganj Veli
Otočić Lisac
Oštra
Paklarić
Palčić
Pandžinac
Panjenovići
Papičić Selo
Papuča
Paripovići
Paruni
Parčići
Pavelići
Pavičići
Pavičići
Pavičići
Pavičići
Pavlice
Pavlovac
Pašina Luka
Pejakuša
Pejnovići
Pejnovići
Pejnovići
Pejnovići
Pejnovići
Peljica
Peovo
Peragino Polje
Perinovići
Perića Stan
Perići
Perišina Baraka
Perišići
Perišići
Perkovići
Perkovići
Perušić
Petanović Brdo
Petranović
Petrinić Polje
Petrlići
Petstopet
Pećane
Pećani
Pećina
Pilar
Pilipovići
Piplica
Pirovište
Planinkovac
Plasčica
Plitka Draga
Plitvica
Plitvički Ljeskovac
Plitvički Ljeskovac
Plišići
Pocrnići
Pod
Pod Debeljačom
Podabljai
Podastrana
Podastrana
Podbilo
Podbrdo
Podgora
Podgorći
Podić
Podjasle
Podjelar
Podklisa
Podkoren
Podkosa
Podkraj
Podkuk
Podlapac
Podlapača
Podmetlom
Podrudinci
Podum
Pogledalo
Poljan
Poljana
Poljana
Poljana Oreškova
Poljanak
Poljanka
Poljari
Polje
Poljice
Poljice
Polovine
Ponor Korenički
Ponori
Popovača
Popovića Kraj
Popovići
Potkoviljača
Potkraj
Potkraj
Potkraj
Potkrčana
Potlisac
Počitelj
Počučići
Pražići
Predvaganac
Preobraženje
Preradovi
Pribići
Price
Price
Prijeboj
Prizna
Prljevo
Progon
Prokike
Prokički Grabar
Prpići
Prpići
Prvan Selo
Prše
Pupavci
Pupavci
Pušići
Radakovići
Radakovići
Radlovac
Radmanovići
Radotići
Radovići
Radoševići
Raduč
Radučki Lipac
Rajačići
Rajiče
Rajkovići
Rajkovići
Rajkovići
Rajčević
Rakita
Rakići
Rakići
Rakići
Rakići
Rakići
Ramljani
Rapain Dol
Rapain Klanac
Rapaići
Rapajić
Rapajića Kraj
Rasoja
Rasovača
Rastoka
Rastova Draga
Rastovača
Ratkovići
Ravni Dabar
Razbojište
Razbojne
Razvala
Rašete
Raškovići
Repci
Rešetar
Ribarica
Ribnik
Rijeka
Rizvanuša
Ričice
Rodić Poljana
Rogići
Rogići
Rončevići
Rončevići
Rostrun
Rosulje
Rosulje
Rosulje
Rožići
Rudanovac
Rudelići
Rudelići
Rudelići
Rudeži
Rudopolje
Ruja
Rujnica
Rukavina
Rukavine
Rukavine
Rukavine
Rukavine
Rukavine
Rumenovići
Rupčići
Rupčići
Samarožila
Samolov
Sarapovo Selo
Savići
Seline
Seline
Selište
Selište
Selište
Selište
Selište
Selište
Senj
Senokos
Seoce
Serdari
Sertić Poljana
Sertići
Sertići
Sinac
Sitnik
Sitvuci
Sječivica
Skenderi
Skendžići
Skendžići
Skenžine Kuće
Skladište Gavrilović
Skorpovac
Skorupov Dolac
Skunca
Slavići
Slavkovići
Smiljan
Smiljaniči
Smiljansko Polje
Smiljarići
Smojveri
Smokrić
Smoljanac
Smolčić
Smolčići
Smolčići
Smrdelj
Sokolići
Sorići
Spasovác
Sporčići
Srdari
Srdelj
Srednja Gora
Srednji Bukovac
Srpsko Polje
Stajnica
Stakić Selo
Stanići
Staništa
Stanišće
Stanovi
Stara Novalja
Stara Pila
Stari Budak
Starigrad
Staro Selo
Staro Selo
Starčević Dolac
Starčevića Podi
Starčevići
Starčevići
Stinica
Stiničke Staze
Stinički Dolac
Stojanovići
Stojevića Draga
Stojići
Stolac
Strug
Struga
Stubalj
Studenci
Stupačinovo
Sušanj
Sveta Petka
Sveti Arandel
Sveti Ivan
Sveti Ivan
Sveti Jovan
Sveti Luka
Sveti Marko
Sveti Mihovil
Sveti Rok
Sveti Rok Staro Selo
Sveti Tranjo
Sveti Vid
Svilari
Svilari
Svilari
Svinjar
Svračkovo Selo
Tisovac
Titova Korenica
Tišmin Varoš
Tolić
Toljani
Tomaševići
Tomašovi Stanovi
Tomci
Tomingaj
Tomić
Tomljenovići
Tomčeva Draga
Tonkovići
Torine
Tovrnele
Travice
Trkulji
Trnava Poljana
Trnavac
Trnovac
Trnovac
Trnovac
Trolokve
Trolokve
Trošelji
Trtice
Tuk
Tuk
Tuk Bjelopoljski
Tukljace
Tupale
Turine
Turjanski
Tučari
Tušice
Tuževac
Tužević
Udbina
Udbina
Ugarkov stan
Ugarkovići
Uremovic
Uremovići
Urija
Uvalica
Uzelci
Uzelci
Uzelci
Uzelci
Uzelci
Uzelci
Uzelci
Užlejebić
Vagan
Vaganac
Vaganac
Vardići
Varićaci
Varičaci
Varoš
Vedašić
Vedrine
Vedro Polje
Velika Gudura
Velika Plana
Velika Rudinka
Velike Brisnice
Velike Ivanča
Veliki Duboki
Veliki Žitnik
Veliko Kamensko
Veliko Seoce
Veljun
Veljun
Vidovac
Vijenac
Visuć
Vitasi
Vivoze
Vičići
Vičići
Vlaisavljevići
Vlajisavljevići
Vlaka
Vodoteč
Vojinovići
Vojvodići
Volarica
Volarice
Volarice
Voćnjak
Vranik
Vranići
Vranjak
Vranovača
Vranovine
Vrata
Vrataruša
Vratnik
Vrba
Vrban
Vrbani
Vrbanska Duliba
Vrebac
Vrelo Koreničko
Vrhovine
Vrišti
Vrkljani
Vrkljani
Vrpile
Vrzići
Vršine
Vugliši
Vujinac
Vujnove Glave
Vukava
Vukelić Goljak
Vukelići
Vukelići
Vukelići
Vukmirovići
Vukmirovići
Vukmirovići
Vukmirovići
Vukmiroviča Brdo
Vukobratovići
Vukovići
Vuksanava Varoš
Vuksanovo Selo
Vukšić
Vučetići
Vučjak
Zabare
Zabarje
Zagoračka Varoš
Zaklan
Zaklopača
Zakučenica
Zalužje
Zalužnica
Zamršten
Zaoštra
Zapoljak
Zapolje
Zastani Ković
Zavođe
Zavođe
Zavratnica
Zavrh
Zbjeg
Zecovi
Zelenike
Zelići
Zečev Stan
Zobeničin Gaj
Zrnića Poljana
Zubovići
Zvirotići
Ðomine
Ðomine
Ðukići
Ćelije
Ćutići
Ćuši
Ćušići
Čanak
Čanković Selo
Časka
Čačić-Draga
Čačići
Čelina
Čojluk
Čorci
Čortani
Čovini
Čovići
Čubrica Stan
Čudići
Čujića Krčevina
Čučci
Šakići
Šalamunić
Šankov
Šarani
Šarci
Šarić Brdo
Šarići
Šarići
Šarići
Šebalji
Šeganovac
Šepci
Šerbedžije
Šerići
Ševeri
Ševrlje
Šijani
Šikić- Dražica
Šilović
Šimci
Šimunići
Šimunići
Široka Kula
Škare
Škodići
Škorak
Škorići
Škorići
Škorići
Škunca
Škvadra
Šljivari
Šoljci
Španjuša
Štampari
Štetići
Štikada
Štikadski Klanac
Štimci
Štimići
Štirovača
Štulinac
Štuliča Kula
Šugarje
Šumećica
Šuputi
Šušanj
Šušanj
Šušnjari
Švica
Žabica
Žakule
Žakule
Žegar
Željava
Željezno Polje
Žerovnica
Žigići
Živica
Živulja
Žukalj
Župani
Županjol
Žuta Lokva
Žuta Lokva