• 4 am
  vindpil
  4 km/h
 • 7 am
  vindpil
  5 km/h
 • 10 am
  13°
  vindpil
  1 km/h

Weather map for Bān Zardeh

Monday 9 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Bān Zardeh - and other locations we have weather forecasts for

Weather near Bān Zardeh: Sarpol-e Z̄ahāb (12 km)  Tanūrah (42 km)  Tappah Qalandarī (46 km)  Tappah Şūfī (46 km)  Ţayrūq (35 km)  Zardeh (1 km)  Qol Qoleh-ye Reyjāb (2 km)  Yārān (3 km)  Zardeh-ye Seyyed Moḩammad (3 km)  Dārāb (4 km) 

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
21.0° Auckland Airport  (Auckland)
20.0° Christchurch  (Canterbury)
Lowest temperatures right now
20.0° Christchurch  (Canterbury)
21.0° Auckland Airport  (Auckland)
24.0° Wellington Airport  (Wellington)
Highest wind speeds right now
35 km/h Auckland Airport  (Auckland)
26 km/h Wellington Airport  (Wellington)
17 km/h Christchurch  (Canterbury)
Highest temperatures today
24.0° Wellington Airport  (Wellington)
24.0° Christchurch  (Canterbury)
23.0° Auckland Airport  (Auckland)
Lowest temperatures today
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.